Historia zmian strony ""

  1. Tytuł: OBWIESZCZENIE ICP-27-2020 PGE JKComplex budowa sieci nN Sielachowskie 56/2 ...

    Obowiązywała od 2020-08-06 15:15:40 do

    Zmianę wprowadził: Sławomir Kakareko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.