Historia zmian strony ""

  1. Tytuł: OBWIESZCZENIE ICP-24-2020 ZAWISTOWSKI.K. budowa gazociągu Nowodworce

    Obowiązywała od 2020-08-04 14:13:58 do

    Zmianę wprowadził: Sławomir Kakareko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.