Historia zmian strony ""

  1. Tytuł: OBWIESZCZENIE ICP-23-2020 PSGaz. Szumska.G. budowa gazociągu Wasilków

    Obowiązywała od 2020-08-04 11:20:16 do

    Zmianę wprowadził: Sławomir Kakareko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.