Historia zmian strony ""

  1. Tytuł: OBWIESZCZENIE ICP-13-2020 Wodociągi.Białostockie. budowa sieci energet.Białystok-Wasilków

    Obowiązywała od 2020-06-26 13:55:19 do

    Zmianę wprowadził: Sławomir Kakareko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.