Historia zmian strony ""

  1. Tytuł: OBWIESZCZENIE ICP-15-2020 PSGaz. budowa gazociągu Sielachowskie

    Obowiązywała od 2020-06-19 11:22:42 do

    Zmianę wprowadził: Sławomir Kakareko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.