Historia zmian strony ""

  1. Tytuł: ZAWIADOMIENIE ICP-26-2020 PGE Korpacz.D. budowa sieci energet. Sochonie 63, 71/3

    Obowiązywała od 2020-05-22 15:03:31 do

    Zmianę wprowadził: Sławomir Kakareko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.