Historia zmian strony "OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. BT 13675 WASILKÓW CENTRUM (instalacji komunikacyjnej) realizowanego na działkach o nr ewid. 818/14, 334/51, 335/4 położonych przy ul. Wojtachowskiej 96 w Wasilkowie"

Wprowadzone przez Data modyfikacji Rodzaj zmiany
Beata Kozłowska 17-12-2019 09:50 Publikacja treści pokaż
Beata Kozłowska 17-12-2019 09:50 Dodanie pliku "OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania.pdf".
Beata Kozłowska 17-12-2019 09:50 Zmiana treści.
Beata Kozłowska 17-12-2019 09:50 Zmiana treści.