Historia zmian strony "Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie."

Wprowadzone przez Data modyfikacji Rodzaj zmiany
Katarzyna Szymańska 25-11-2019 15:30 Publikacja treści pokaż
Katarzyna Szymańska 25-11-2019 15:29 Zmiana nazwy pliku z "SKM_C284e19112515270.pdf" na "1. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie.pdf".
Katarzyna Szymańska 25-11-2019 15:29 Dodanie pliku "SKM_C284e19112515270.pdf".
Katarzyna Szymańska 25-11-2019 15:29 Usunięcie załącznika "1. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie.pdf ".
Katarzyna Szymańska 25-11-2019 15:28 Zmiana treści.
Katarzyna Szymańska 18-11-2019 12:50 Publikacja treści pokaż
Katarzyna Szymańska 18-11-2019 12:49 Dodanie pliku "4. Klauzula.docx".
Katarzyna Szymańska 18-11-2019 12:48 Usunięcie załącznika "4. Klauzula.docx ".
Katarzyna Szymańska 18-11-2019 12:47 Dodanie pliku "4. Klauzula.docx".
Katarzyna Szymańska 18-11-2019 12:47 Zmiana nazwy pliku z "oswiadczenie.docx" na "3. Oświadczenia.docx".
Katarzyna Szymańska 18-11-2019 12:46 Dodanie pliku "oswiadczenie.docx".
Katarzyna Szymańska 18-11-2019 12:45 Zmiana nazwy pliku z "KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.RTF" na "2. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.RTF".
Katarzyna Szymańska 18-11-2019 12:45 Dodanie pliku "KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.RTF".
Katarzyna Szymańska 18-11-2019 12:34 Zmiana nazwy pliku z "SKM_C284e19111812320.pdf" na "1. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie.pdf".
Katarzyna Szymańska 18-11-2019 12:33 Dodanie pliku "SKM_C284e19111812320.pdf".
Katarzyna Szymańska 18-11-2019 12:33 Zmiana treści.
Katarzyna Szymańska 18-11-2019 12:32 Zmiana treści.
Katarzyna Szymańska 18-11-2019 12:32 Zmiana treści.
Katarzyna Szymańska 18-11-2019 12:32 Zmiana treści.
Katarzyna Szymańska 18-11-2019 12:32 Zmiana treści.
Katarzyna Szymańska 18-11-2019 12:32 Zmiana treści.
Katarzyna Szymańska 18-11-2019 12:32 Zmiana treści.
Katarzyna Szymańska 18-11-2019 12:32 Zmiana treści.
Katarzyna Szymańska 18-11-2019 12:30 Zmiana treści.
Katarzyna Szymańska 18-11-2019 12:21 Zmiana treści.