Historia zmian strony ""

  1. Tytuł: ZAWIADOMIENIE ICP-76-2018 Zaistowski.K. budowa sieci wod.-kan. i gazowej Nowodworce 1703/4, 1703/3 ...

    Obowiązywała od 2019-10-28 14:57:24 do

    Zmianę wprowadził: Sławomir Kakareko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.