Historia zmian strony ""

  1. Tytuł: ZAWIADOMIENIE ICP-54-2019 PSGaz. Szumska.G. budowa gazociągu Wasilków 437/4, 1129/33

    Obowiązywała od 2019-08-21 14:06:08 do

    Zmianę wprowadził: Sławomir Kakareko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.