Historia zmian strony ""

  1. Tytuł: ZAWIADOMIENIE ICP-51-2019 PSGaz. Szumska.G. budowa gazociągu Nowodworce 1626/6, 1626/7 ...

    Obowiązywała od 2019-08-20 11:40:24 do

    Zmianę wprowadził: Sławomir Kakareko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.