Historia zmian strony ""

  1. Tytuł: OBWIESZCZENIE ICP-49-2019 PSGaz. Szumska.G. budowa gazociągu Nowodworce 1461/1, 1430 ...

    Obowiązywała od 2019-08-14 09:14:38 do

    Zmianę wprowadził: Sławomir Kakareko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.