Historia zmian strony ""

  1. Tytuł: ZAWIADOMIENIE ICP-46-2019 Pytasz.A. budowa sieci wod.-kan. Sochonie 343/2, 217 ...

    Obowiązywała od 2019-06-28 10:02:00 do

    Zmianę wprowadził: Sławomir Kakareko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.