Historia zmian strony "Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej dnia 19 grudnia 2017 roku o godz. 15.30"

Wprowadzone przez Data modyfikacji Rodzaj zmiany
Anna Denkiewicz 14-12-2017 13:06 Publikacja treści pokaż
Anna Denkiewicz 14-12-2017 13:05 Dodanie pliku "Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury.pdf".
Anna Denkiewicz 14-12-2017 11:47 Zmiana treści.
Anna Denkiewicz 14-12-2017 08:23 Zmiana treści.
Anna Denkiewicz 14-12-2017 08:23 Zmiana treści.
Anna Denkiewicz 14-12-2017 08:20 Zmiana treści.
Anna Denkiewicz 14-12-2017 08:18 Publikacja treści pokaż
Anna Denkiewicz 14-12-2017 08:18 Zmiana treści.
Anna Denkiewicz 14-12-2017 08:10 Publikacja treści pokaż
Anna Denkiewicz 14-12-2017 08:09 Zmiana treści.
Anna Denkiewicz 14-12-2017 08:09 Zmiana treści.