Historia zmian strony "Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej dnia 28 listopada 2017 roku o godz. 15.00"

Wprowadzone przez Data modyfikacji Rodzaj zmiany
Anna Denkiewicz 22-11-2017 11:40 Publikacja treści pokaż
Anna Denkiewicz 22-11-2017 11:40 Dodanie pliku "Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury.pdf".
Anna Denkiewicz 22-11-2017 11:39 Zmiana treści.
Anna Denkiewicz 22-11-2017 11:37 Zmiana treści.