Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży - z dnia 24.05.2016r

W Y K A Z

nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży.

Nr

działki

Pow.

w ha

Nr KW

Położenie

ulica

Przeznaczenie

w planie

Forma

sprzedaży

Cena

nieruchomości

w złotych netto

70/2

70/3

70/4

70/5

70/6

294/18

294/22

294/23

0,1068

0,1164

0,0820

0,0820

0,1071

0,1163

0,0820

0,1051

BI1B/00009647/8

Jurowce

brak planu,

ustalone warunki zabudowy mieszkaniowej

przetarg

92.300,-

83.100,-

65.100,-

66.500,-

92.600,-

80.900,-

60.500,-

81.800,-

+ Vat 23%

    Uwagi: osobom przysługującym pierwszeństwo w nabyciu w/w działki na podstawie art.34 ust.1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami określa się 6 tygodniowy termin składania wniosków, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 24.05.2016 r.

Wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w Kurierze Porannym i na stronie internetowej bip.Wasilkow.pl.

Wasilków, dnia 24.05.2016 r.

Sprawę prowadzi inspektor

Czesława Łukaszewicz

tel.85-71-85-233 w.24

Dodana: 25 maj 2016 12:22

Zmodyfikowana: 25 maj 2016 12:22