Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży - z dnia 24.05.2016r

Załącznik do Zarządzenia Nr ………………

z dnia ..... maja 2016 r.

Burmistrza Wasilkowa

W Y K A Z

nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

Nr

działki

Pow.

w ha

Nr KW

Położenie

ulica

Przeznaczenie

w planie

Forma

sprzedaży

Cena

nieruchomości

w złotych brutto

3835/1

3835/2

3835/3

3835/4

0,0144

0,0111

0,0128

0,0120

BI1B/00137203/0

Wasilków

brak planu

bez

przetargu

13.441,-

10.231,-

11.814,-

10.967,-

w tymVAT23%

+koszty przygotowania dokumentacji

po zł. 420,- do każdej działki

Uwagi: osobom przysługującym pierwszeństwo w nabyciu w/w działki na podstawie art.34 ust.1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami określa się 6 tygodniowy termin składania wniosków, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 25.05.2016 r.

Wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w Kurierze Porannym i na stronie internetowej tut. urzędu

Wasilków, dnia 24.05.2016 r.

Sprawę prowadzi inspektor

Czesława Łukaszewicz

tel.85-71-85-233 w.24

Dodana: 31 maj 2016 11:39

Zmodyfikowana: 31 maj 2016 11:42