Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Studzianki

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30.12.2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego poddaje sie konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Studzianki.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie można wnosić pisemnie opinię na temat załączonej uchwały.

Dodana: 17 październik 2016 13:26

Zmodyfikowana: 17 październik 2016 13:26