Informacja o składzie osobowy Gminnej Rady Seniorów w Wasilkowie

Burmistrz Wasilkowa informuje o składzie osobowym

Gminnej Rady Seniorów w Wasilkowie

kadencja 2018 – 2022

 

Na podstawie §11 ust. 3 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Wasilkowie stanowiącego załącznik do Uchwały XXXIX/345/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Wasilków i nadania jej statutu, Burmistrz Wasilkowa informuje o składzie osobowym Rady.

W wyniku ogłoszonych naborów, wyłonionych zostało 9 członków Rady:

  1. Krystyna Sakowicz – przedstawiciel zgłoszony przez uniwersytet trzeciego wieku,
  2. Helena Sawicka - przedstawiciel zgłoszony przez uniwersytet trzeciego wieku,
  3. Eugenia Górko – przedstawiciel zgłoszony przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych,
  4. Urszula Klepacka - przedstawiciel zgłoszony przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych,
  5. Piotr Kisielewicz - przedstawiciel zgłoszony przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych,
  6. Teresa Wytwer – przedstawiciel osób starszych,
  7. Anna Biegańska - przedstawiciel osób starszych,
  8. Eugenia Kalinowska - przedstawiciel osób starszych,
  9. Janina Owczarczuk - przedstawiciel osób starszych.

 

Burmistrz

     Mirosław Bielawski

Dodana: 2 maj 2018 15:35

Zmodyfikowana: 2 maj 2018 15:35