Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wybór realizatora/realizatorów:"Programu profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom na lata 2016-2018"

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wybór realizatora/realizatorów:

 „Programu profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom na lata 2016-2018”

W wymaganym terminie i miejscu oferty złożyły dwa podmioty:

1. EUROMED Agata Tarasiewicz, ul.Krucza 32 lok 42, 16-010 Wasilków

2. WA-MED A.Jasińska-Wojtulewicz i K.Łazarska Spółka Jawna, ul.Kryńska 32, 16-010 Wasilków

W wyniku analizy ofert na wybór realizatora/realizatorów "Programu profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom na lata 2016-2018" wybrano obie oferty.

Uzasadnienie

Po analizie ofert, które spełniają wymogi formalne, komisja oceniła pozytywnie złożone oferty na realizację programu.  Celem objęcia programem jak największej liczby dzieci z danego rocznika 2014-2015 zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Wasilków współpraca zostanie podjęta z obydwoma oferentami.

Burmistrz Wasilkowa

Mirosław Bielawski

Lista stron