ZAWIADOMIENIOE ICP-59-2019 ZAWISTOWSCY.BiK. budowa oświetlenia ulicznego Nowodworce 1645/2, 1633/37 ...

Wasilków, 05.09.2019 r.

BGGN.6733.59.2019.SK.3

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn.zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci nN 0,4kV oświetlenia ulicznego, na dz. nr ewid.: 1645/2, 1633/37, 1633/51, 1633/63, 1633/76, 1633/14, 1634/208, 1634/132, 1633/13, 1634/26, 1634/25, 1634/28, 1634/209, 1634/27, 1634/45, 1634/79, 1634/96, 1634/106, 1634/121, 1646/2, 1056/33, 1056/32, 1056/18, 1056/25, 1056/24, 1056/31, 1056/30, 1056/23, 1056/22, 1056/29, 1056/21, 1056/28, 1056/27, 1056/26, 1056/20, 1056/19, 1056/1, 1634/62 w obr. geod. Nowodworce gm. Wasilków.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1.Wnioskodawca - Beata i Krzysztof Zawistowscy

BETT-MUR s.c., ul. Zaciszna 10,

16-010 Nowodworce,

2. strony wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy,

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7,

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl .

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2019-09-06

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2019-09-06

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2019-09-06

Rejestr zmian