ZAWIADOMIENIE ICP-82-2019 GMINA Wasilków przebudowa ul.Błękitnej Wasilków

Wasilków, 27.11.2019 r.

BGGN.6733.82.2019.SK.3

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej – ul. Błękitnej w Wasilkowie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową kolidującego uzbrojenia, zlokalizowanej na dz. nr ewid.: 2543, 2829/3, 2896, 2886/1, 2887/1, 3676/1, 3675/1, 3674/3, 3664/5, 3664/3, 3656/1, 3703/1, 3653/1, 3650, 3648/2, 3648/1, 3647/1, 3646/1, 3645/1, 6113/1, 3643/1, 3642/1, 3641/1, 3640/1, 3639/1, 3637/4, 3636/4, 3634/1, 2799/3, 2799/5 2803/3 2803/5, 2806/1 2807 2817/3, 2817/1, 3635 w obr. geod. Wasilków gm. Wasilków.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca – Gmina Wasilków wm.,

2. strony wg wykazu

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2019-11-27

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2019-11-27

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2019-11-27

Rejestr zmian