ZAWIADOMIENIE ICP-81-2019 PSGaz.Jaworski.M. budowa gazociągu Wasilków 1225, 1325/1 ...

Wasilków, 27.11.2019 r.

BGGN.6733.81.2019.SK.3

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5MPa o średnicy Dz 125mm, Dz 63mm zlokalizowanego na dz. nr ewid.: 1225, 1325/1, 1324, 1322/5, 1322/1 1321 1320/6, 1320/3, 1320/18 w obr. geod. Wasilków gm. Wasilków.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca:

PSG Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów,

pełnomocnik – Marcin Jaworski ul. Św Kingi 30, 15‑673 Białystok,

2. strony wg wykazu z akt sprawy,

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7,

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

oraz

3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Supraślu - ul. J. Piłsudskiego 58,

4. na stronie internetowej pod adresem http://bip.um.suprasl.wrotapodlasia.pl/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2019-11-27

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2019-11-27

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2019-11-27

Rejestr zmian