ZAWIADOMIENIE ICP-80-2019 PSGaz. Jaworski.M. budowa gazociągu Wasilków 693, 698 ...

Wasilków, 08.11.2019 r.

BGGN.6733.80.2019.SK.5

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5MPa o średnicy Dz 40mm, zlokalizowanego na dz. nr ewid.: 693, 698, 703/3, 703/9, 703/10, 703/11, 703/12 i 703/13 w obr. geod. Wasilków gm. Wasilków.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca:

PSG Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów,

pełnomocnik – Marcin Jaworski ul. Św Kingi 30, 15‑673 Białystok,

2. strony wg wykazu z akt sprawy,

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7,

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

oraz

3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Supraślu - ul. J. Piłsudskiego 58,

4. na stronie internetowej pod adresem http://bip.um.suprasl.wrotapodlasia.pl/

Dodana: 8 listopad 2019 11:19

Zmodyfikowana: 8 listopad 2019 11:19

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2019-11-08

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2019-11-08

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2019-11-08

Rejestr zmian