ZAWIADOMIENIE ICP-73-2019 KOWNIEROWICZ.M. budowa sieci wodociąg. Wasilków 2461/70, 2474 ...

Wasilków, 31.10.2019 r.

BGGN.6733.73.2019.SK.2

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn.zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 110mm i Ø 90mm w drodze wewnętrznej będącej własnością gminy Wasilkow, stanowiącej dojazd do ul. Polnej w Wasilkowie, tj. dz. nr ewid.: 2461/70, 2474, 2461/3, 2461/89 w obr. geod. Wasilków gm. Wasilków.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca – Maciej Kownierowicz - BIATRAK

ul. Sosnowa 20, 16-010 Wasilków,

2. strony wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy,

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7,

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl .

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2019-10-31

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2019-10-31

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2019-10-31

Rejestr zmian