ZAWIADOMIENIE ICP-58-2019 PGE.Mielech.A. budowa sieci energ. Nowodworce 1615, 1602 ...

Wasilków, 04.09.2019 r.

BGGN.6733.58.2019.SK.6

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn.zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-0,4kV, stacji transformatorowej SN/nN oraz sieci kablowej nN-0,4kV na dz. nr ewid.: 1615, 1602, 1601/2, 1585, 1562/12, 1562/20, 1562/33, 1735/1, 1735/2, 1753/21, 1753/22, 1753/23, 1753/28, 1753/30, 1753/27, 1753/26, 1737/17, 1737/16, 1737/12, 1737/10, 1737/4, 1737/19, 1737/18, 1671/9, 1671/12, 1671/14, 1673/1, 1672/1 i 1600/2 w obr. geod. Nowodworce gm. Wasilków.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1.Wnioskodawca - PGE Dystrybucja S.A.,

pełnomocnik - Adam Mielech ul. Wysokie 46, 18-106 Turośń Kościelna,

2. strony wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy,

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7,

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl .

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2019-09-04

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2019-09-04

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2019-09-04

Rejestr zmian