ZAWIADOMIENIE ICP-50-2019 Gmina.Wasilków. budowa oświetlenia - ul.Krucza i ul.Żurawia Wasilków 3435/7, 3434/7 ...

Wasilków, 09.07.2019 r.

BGGN.6733.50.2019.SK.5

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych kablowych linii niskiego napięcia nn 0,4kV do oświetlenia ulicznego ul. Kruczej i Żurawiej oraz terenu rekreacyjnego przy parku linowym, na dz. nr ewid.: 3435/7, 3434/7, 334/47, 3433/2, 3433/1, 334/49, 334/94 334/233, 335/6, 334/237, 818/15, 6153/1, 335/2, 334/84, 334/115, 334/116, 334/238, 334/103, 335/5 i 334/95 w obr. geod. Wasilków gm. Wasilków.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca – Gmina Wasilków wm.,

2. strony wg wykazu

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2019-07-09

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2019-07-09

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2019-07-09

Rejestr zmian