OBWIESZCZENIE ICP-13-2020 Wodociągi.Białostockie. budowa sieci energet.Białystok-Wasilków

Wasilków, 25.06.2020 r.

BGGN.6733.13.2020.SK.12

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Wasilkowa

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i nn 0,4 kV położonej w:

- m. Wasilków jedn. ewid. Wasilków, obręb 13 - Wasilków, nr ewid. gruntów: 1357, 1356, 1355/1, 1352/1, 561, 1373/1, 1373/2, 1388/1, 1387/1, 1584/16, 1584/17, 1584/10 i 563,

- m. Białystok jedn. ewid. Białystok, obręb Pietrasze, nr ewid. gruntów: 1650 i 1647/3,

- m. Białystok jedn. ewid. Białystok, obręb Białostoczek Płn., nr ewid. gruntów: 8, 17/1, 11, 9/2, i 7,

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) i art. 49 oraz art. 105 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w związku z wnio­skiem złożonym przez Wodociągi Białostockie sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1, 15‑950 Białystok, pełnomocnik - Waldemar Waszkiewicz „TELAN” A i J. Stankiewicz i W. Waszkiewicz Sp.J. ul. Czerwonego Kapturka 11, 15-156 Białystok została wydana decyzja o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczne­go dla inwestycji j.w. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie pokój nr 4 w godz. pracy Urzędu.

Stronie postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwo­ławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia pu­blicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszcza się:

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl/

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białymstoku

na stronie internetowej pod adresem: www.bip.bialystok.pl/

Dodana: 26 czerwiec 2020 13:56

Zmodyfikowana: 26 czerwiec 2020 13:56

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2020-06-26

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2020-06-26

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2020-06-26

Rejestr zmian