Ogłoszenie - Odwołanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze

ODWOŁANIE NABORU

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7 odwołuje nabór ogłoszony w dniu 27 listopada 2015r. na stanowiska urzędnicze:

Głównego księgowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie oraz

Inspektora do spraw gospodarki komunalnej i lokalowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie.

Wszystkie osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne proszone są o ich osobiste odebranie

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie ul. Białostocka 7 pok. 21 – I piętro, w poniedziałek, środę, czwartek, piątek w godz. 7.30-15.30, we wtorek w godz. 8.00-16.00, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.01.2016r.

Po upływie 14 dni od daty unieważnienia treści ogłoszenia nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.