Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. kancelaryjnych i obsługi mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie

Wasilków, dnia 31.12.2015 r.

Burmistrz Wasilkowa

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko

DS. KANCELARYJNYCH I OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIEInformuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, zostanie zatrudniona Pani Joanna Kowalska – Wasilewska, zam. Wasilków.

UZASADNIENIE

     W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. kancelaryjnych i obsługi mieszkańców, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, swoje oferty pracy złożyło dwunastu kandydatów.

    Osiem ofert zostało odrzuconych z powodu niespełnienia kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze. Pozostałe cztery oferty spełniły wymagania dotyczące zatrudnienia. Na rozmowę kwalifikacyjną stawiły się dwie kandydatki.

    W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa uznała, że Pani Joanna Kowalska – Wasilewska posiada odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantującą prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na danym stanowisku pracy.

Burmistrz Wasilkowa

Mirosław Bielawski