Skład Rady Miejskiej

Nazwisko i Imię

Pełniona funkcja

adres email

Bezdziel Mirosława Jadwiga

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

m.bezdziel@rada.wasilkow.pl

Czaplejewicz Rafał

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 r.czaplejewicz@rada.wasilkow.pl

Hapoń Kazimierz

k.hapon@rada.wasilkow.pl

Kozłowski Janusz

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej j.kozlowski@rada.wasilkow.pl

Król Michał

m.krol@rada.wasilkow.pl

Łuckiewicz Adrian

a.luckiewicz@rada.wasilkow.pl

Piotrowska Jadwiga

j.piotrowska@rada.wasilkow.pl

Pochodowicz Tadeusz

 t.pochodowicz@rada.wasilkow.pl

Półtorak Piotr Adam

Przewodniczący Rady Miejskiej

przewodniczacy@rada.wasilkow.pl

Pszczółka Anna

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

a.pszczolka@rada.wasilkow.pl

Sańczyk Agnieszka

a.sanczyk@rada.wasilkow.pl

Semeniuk Andrzej

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

a.semeniuk@rada.wasilkow.pl

Szczesiul Grażyna

g.szczesiul@rada.wasilkow.pl

Żukowski Adam

a.zukowski@rada.wasilkow.pl

Skład Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej

Bezdziel Mirosława Jadwiga
Hapoń Kazimierz
Kozłowski Janusz
Król Michał
Łuckiewicz Adrian
Pochodowicz Tadeusz
Pszczółka Anna
Semeniuk Andrzej
Szczesiul Grażyna

Skład Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Bezdziel Mirosława Jadwiga
Piotrowska Jadwiga
Półtorak Piotr Adam
Sańczyk Agnieszka

Skład Komisji Rewizyjnej

Czaplejewicz Rafał
Pochodowicz Tadeusz
Sańczyk Agnieszka
Żukowski Adam