Klub Radnych Nasz Wasilków

Klub Radnych "Nasz Wasilków"

1. Monika Tagońska - Dakowicz - Przewodnicząca

2. Andrzej Augustynowicz

3. Łukasz Marcin Bojanowski 

4. Marek Ignatowski

5. Janusz Kozłowski

6. Adam Szmurło