XL sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 29 grudnia 2017 roku o godz. 15.15

O G Ł O S Z E N I E

 

                     Informuję, iż w dniu 29 grudnia 2017 roku, o godzinie 15.15
w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, w sali konferencyjnej, na parterze odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie (nadzwyczajna).

 

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Uchwała w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
  3. Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie.
  4. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Obrady sesji są jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Piotr Adam Półtorak