Klub Radnych „Gmina Wasilków –Wspólne Dobro”

Skład Klubu „Gmina Wasilków – Wspólne Dobro”:

1. Pszczółka Anna – Przewodnicząca Klubu

2. Bezdziel Mirosława Jadwiga

3. Czaplejewicz Rafał

4. Król Michał

5. Pochodowicz Tadeusz

6. Półtorak Piotr Adam

7. Sańczyk Agnieszka

8. Semeniuk Andrzej

9. Żukowski Adam