Ogłoszenie o posiedzeniu Rady Seniorów w dniu 29 maja 2018 roku o godzinie 12.00

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuję, iż w dniu 29 maja 2018 roku, o godzinie 12-ej
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, odbędzie się I posiedzenie Rady Seniorów w Wasilkowie.

 

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Rady.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

 

Burmistrz Wasilkowa

Mirosław Bielawski