Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu rzeki Supraśl w Wasilkowie – Przestrzeń dla rodziny

Gmina Wasilków zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu rzeki Supraśl w Wasilkowie – Przestrzeń dla rodziny. Termin składania ofert upływa w dniu: 29.10.2019 r. o godz. 11:00