Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi ul. Polnej i ul. Słonecznej w Jurowcach

Gmina Wasilków zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi ul. Polnej i ul. Słonecznej w Jurowcach.

Termin składania ofert upływa 30.10.2019 r. o godz. 11:00.