Przetarg nieograniczony na odbieranie odpadów komunalnych

Gmina Wasilków zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na odbieranie odpadów komunalnych. Termin składania ofert upływa w dniu: 22.11.2019 r. o godz. 11:00.

Miniportal:

http://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=ed89e24a-02d1-4e38-ab50-56d8e9a8b86b