Budowa krytej pływalni w Wasilkowie

Przetarg nieograniczony na budowę krytej pływalni w Wasilkowie.

Termin otwarcia ofert: 24.09.2018 r. godz. 11:15.