BGGN.271.18.2018.SB Ogłoszenie o zamówieniu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się w granicach gminy Wasilków

04.10.2018 r.:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się w granicach gminy Wasilków wraz z SIWZ i załącznikami znajduje się poniżej w kategorii załączniki.
Odnośnik do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:431918-2018:TEXT:PL:HTML

09.11.2018 r.:
Dodano informację po otwarciu ofert - plik s18-Inf-o-ofertach.pdf w załącznikach.

 

 

Załączniki