WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ GMINY WASILKÓW PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES 10 LAT

                                                                                                      Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                 podaje do publicznej wiadomości

                                                                                                      WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

                                                                           stanowiących własność Gminy Wasilków przeznaczonych do dzierżawy

 

  1. Zgodnie z Uchwałą NR XLV/395/18 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wasilków

 

 

 

Nr

działki

 

 

Pow.

w ha

 

Nr KW

 

 

 

Położenie

ulica

 

Przeznaczenie

w planie przestrzennego zagospodarowania

 

Forma

dzierżawy

 

Czynsz   roczny

 

  część    

 3685/2 + 3687/5

 

 

 

0,1500

( w tym 0,0100 działalność handlowo-gastronomiczna  )

 

 

BI1B/00011087/1

 

 

 

Wasilków ul.

Białostocka

 

 

 

 

brak planu

 

              

 

  bez przetargu

 

 

 

 

 

3,700 zł + 23 % VAT

Termin zapłaty czynszu ustala się do 31 marca każdego roku, chyba że umową  ustalono inaczej.

 

Ww. wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w prasie lokalnej  i na stronie internetowej www.bip.wasilkow.pl

 

Wasilków, 07.06.2018 r.

 

 

 

 

Sprawę prowadzi

Iwona Haponik

tel. 85 71 85 400 w. 024    

Załączniki