Zaproszenie do składania ofert na zakup drewna stanowiącego mienie Gminy Wasilków

Gmina Wasilków zaprasza do składania ofert na zakup drewna stanowiącego mienie Gminy Wasilków.

Termin składania ofert upływa w dniu 29.10.2019 o godz. 12:00.