Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

 

 

 

 

 

                                            W Y K A Z

 

 

         nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

 

 

 

Nr

działki

Pow.

 w ha

Nr KW

Położenie

ulica

Przeznaczenie w planie

Forma dzierżawy

Roczna stawka czynszu

1581/2+

1581/3+1581/4

3,0000

 

BI1B/00055901/4

Wasilków

 

brak planu

bez przetargu

350 zł/ha

 

 

Termin zapłaty czynszu ustala się do 31 marca każdego roku.

Za rok 2017 przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy.

 

Wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie,
w lokalnej prasie i na stronie internetowej www.bip.wasilkow.pl.

 

Wasilków, dnia  20.09.2017 r.

 

 

 

Sprawę prowadzi

Iwona Haponik

tel. 85-71-85-400 w. 024