WYKAZ NIERUCHOMOSCI ROLNEJ PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY NA OKRES DO 3 LAT

 

                                                                                                                                                                                   Załącznik  do Zarządzenia

                                                                                                                                                                                    Burmistrza Wasilkowa Nr 449/2018

                                                                                                                                                                                    w sprawie ogłoszenia wykazu                 

                                                                                                                                                                                    nieruchomości przeznaczonej do 

                                                                                                                                                                                    dzierżawy

 

 

 

 

 

                                                    W Y K A Z

 

                  nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

 

 

Nr

działki

Pow.

 w ha

Nr KW

Położenie

ulica

Przeznaczenie w planie

Forma dzierżawy

Roczna stawka czynszu

Cz. 77/3

0,2000

 

BI1B/00055898/9

Sochonie

 

brak planu

bez przetargu

80 zł.

 

 

Termin zapłaty czynszu ustala się do 31 marca każdego roku. Za rok 2018 przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy.

 

W/w wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni  w prasie lokalnej, na stronie bip i tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

Wasilków, dnia 05.04.2018 r.

 

 

Sprawę prowadzi

Iwona Haponik  85 7185400 w. 024, pk.7

Załączniki