WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM DZ. 1575/2 O POW. 0,0491 HA POŁOŻONA W WASILKOWIE NA POPRAWĘ DZ. SĄSIEDNIEJ

                                                                                               Burmistrz Wasilkowa

                                                                                      podaje do publicznej wiadomości

                                                                                         W Y K A Z  NIERUCHOMOŚĆI

                                                                      stanowiących własność Gminy Wasilków przeznaczonych do sprzedaży

 

  1. Zgodnie z Zarządzeniem NR  23 /2019 Burmistrza Wasilkowa z dnia 15 stycznia 2019 r.  w sprawie zbycia nieruchomości.

 

Nr

działki

Pow.

 w ha

Cena nieruchomości w złotych

 

Położenie

ulica

Przeznaczenie w planie

Forma sprzedaży

Nr księgi wieczystej

 

1575/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0491

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.000 zł +                 23 % VAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wasilków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

 

 

 

 

 

bezprzetargowo

na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej 440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BI1B/00055901/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA:

W/w wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na stronie internetowej, w prasie lokalnej i tablicy ogłoszeń tut. Urzędu od dnia  21.01.2019 r.

 

Wasilków, dnia 17.01.2019 r.

 

Sprawę prowadzi: Iwona Haponik

85 7185400 w. 026

Dodana: 18 styczeń 2019 10:04

Zmodyfikowana: 18 styczeń 2019 10:04