WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY POŁOŻONYCH GMINIE WASILKÓW

                                                                            Burmistrz Wasilkowa

                                                                         podaje do publicznej wiadomości

                                                                        W Y K A Z  NIERUCHOMOŚĆI

                                                    stanowiących własność Gminy Wasilków przeznaczonych do sprzedaży

 

  1. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wasilkowie Nr XXIV/231/20 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości.

 

Nr

działki

Pow.

 w ha

Cena nieruchomości                  w złotych

 

Położenie

ulica

Przeznaczenie w planie

Forma sprzedaży

Nr księgi wieczystej

421

 

 

0,5283

 

423 000 zł

Dąbrówki

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

przetarg ustny nieograniczony

BI1B/00029305/5

 

  1. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wasilkowie Nr XXIV/230/20 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości.

 

Nr

działki

Pow.

 w ha

Cena nieruchomości              w złotych

 

Położenie

ulica

Przeznaczenie w planie

Forma sprzedaży

Nr księgi wieczystej

1213/6

1213/7

 

0,1246

0,1246

 

106 000 + 23% VAT

106 000 + 23% VAT

 

Studzianki

 Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ustalono warunki zabudowy pod zabudowę mieszkaniową

przetarg ustny nieograniczony

BI1B/00029305/5

 

  1. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wasilkowie Nr XXIV/232/20 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości.

 

Nr

działki

Pow.

 w ha

Cena nieruchomości                 w złotych

 

Położenie

ulica

Przeznaczenie w planie

Forma sprzedaży

Nr księgi wieczystej

6011/6

6011/7

6011/8

 

0,0888

0,0888

0,0854

 

93 000 zł + 23% VAT

97 700 zł + 23% VAT

99 000 zł +23 % VAT

Wasików

 Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalono warunki zabudowy pod zabudowę mieszkaniową

 

przetarg ustny nieograniczony

BI1B/00042503/0

 

 

  1. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wasilkowie Nr XXIV/229/20 z dnia 28 maja 2020 r.

                  w sprawie zbycia nieruchomości.

 

Nr

działki

Pow.

 w ha

Cena nieruchomości w złotych

 

Położenie

ulica

Przeznaczenie w planie

Forma sprzedaży

Nr księgi wieczystej

1210/30

 

0,0936

 

89 000 zł +

23% VAT

Wasików

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

przetarg ustny ograniczony do sąsiednich nieruchomości

BI1B/00057165/6

 

 

 

 

Uwaga: osobom dla których przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. działek na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) określa się 6 tygodniowy termin składania wniosków, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 30.06.2020 r.

W/w wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na stronie internetowej, w prasie lokalnej i tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

Wasilków, dnia 25.06.2020 r.

 

Sprawę prowadzi : Iwona Haponik

85 7185400 w. 024

Dodana: 30 czerwiec 2020 10:27

Zmodyfikowana: 30 czerwiec 2020 10:27