Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dz. 822/3 położona w Wasilkowie

                                                                                                                                 Załącznik do Zarządzenia Nr 461/ /2018

                                                                                                                                 z dnia 22 maja 2018 r.

                                                                                                                                 Burmistrza Wasilkowa

                                                                                                                                 w sprawie przeznaczenia nieruchomości

                                                                                                                                  do  sprzedaży

 

 

 

 

 

                                                                    Burmistrz Wasilkowa

                                                            podaje do publicznej wiadomości

                                                                WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

                                                              przeznaczonych  do sprzedaży

 

 

Nr

działki

Pow.

 w ha

Nr KW

Położenie

ulica

Przeznaczenie w planie

Forma sprzedaży

Cena nieruchomości w złotych

822/3

 

0,0104

BI1B/00055901/4

Wasilków

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

przetarg

ograniczony

6.500 zł + VAT 23%

 

 

 

Uwaga: osobom dla których przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w działki na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

określa się 6 tygodniowy termin składania wniosków, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj.22.05.2018 r.

 

W/w wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na stronie internetowej, w prasie lokalnej i tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

 

Wasilków dnia 22.05.2018 r.

 

 

 

Sprawę prowadzi

Iwona Haponik

Załączniki