WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY DZ. 1115/1 I 1115/2 POŁOŻONYCH W WASILKOWIE

                                                                                 Burmistrz Wasilkowa

                                                                           podaje do publicznej wiadomości

                                                                           W Y K A Z  NIERUCHOMOŚĆI

                                                     stanowiących własność Gminy Wasilków przeznaczonych do sprzedaży

  1.                                  Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wasilkowie Nr XLII/367/18 z dnia 22 lutego 2018 r.

 

Nr

działki

Pow.

 w ha

Cena nieruchomości w złotych

 Vat 23%

Położenie

ulica

Przeznaczenie w planie

Forma sprzedaży

Nr księgi wieczys

1115/1

 

 

 

 

 

 

1115/2

0,2888

 

 

 

 

 

 

 

0,2889

 

 

 

90.000 zł + Vat

 

 

 

 

 

 

 100.000 zł

 

 

 

Wasilków

 

 

 

 

 

 

Wasilków

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Ustalono warunki zabudowy pod zabudowę produkcyjno- usługową.

 

 

 

 

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

 

 

 

 

 

 

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

 

 

BI1B/00040587/8

 

 

 

 

 

 

 

 

BI1B/00040587/8

 

 

 

Uwaga: osobom dla których przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w działek na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

określa się 6 tygodniowy termin składania wniosków, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 06.03.2018r.

W/w wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na stronie internetowej, w prasie lokalnej i tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

Wasilków, dnia 05.03.2018 r.

 

Załączniki