WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

                                                                                         Burmistrz Wasilkowa

                                                                               podaje do publicznej wiadomości

                                                                                        W Y K A Z  NIERUCHOMOŚĆI

                                                                             stanowiących własność Gminy Wasilków przeznaczonych do sprzedaży

 

  1. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wasilkowie Nr XLVII/412/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Nr

działki

Pow.

 w ha

Cena nieruchomości w złotych

 

Położenie/

ulica

Przeznaczenie w planie

Forma sprzedaży

Nr księgi wieczystej

198

1,0036 ha

 

500.000 + 23 % Vat

 

Sochonie

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowo-biurowego, z częścią socjalną, z parkingami i niezbędną infrastrukturą techniczną

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

 

 

 

 

 

BI1B/00055898/9

 

 

 

 

  1. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wasilkowie Nr XLVII/414/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Nr działki

Pow. w ha

Cena nieruchomości

w złotych

 

Położenie/ulica

Przeznaczenie w planie

Forma sprzedaży

Nr księgi wieczystej

1082/1

0,2400 ha

94.000 zł +

23 % VAT

 

Wasilków przy ul. Dmowskiego

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowego do przechowywania materiałów budowlanych , z niezbędną infrastrukturą techniczna w zabudowie usługowej.

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

 

 

 

 

 

BI1B/00040587/8

 

 

 

 

Uwaga: osobom dla których przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. działek na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

określa się 6 tygodniowy termin składania wniosków, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 03.09. 2018 r.

Ww. wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na stronie internetowej, w prasie lokalnej i tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

Wasilków, dnia 03.09.2018 r.

 

Załączniki