WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - OBRĘB STUDZIANKI GM. WASILKÓW

 

                                                                                                                              Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                                              podaje do publicznej wiadomości

                                                                                                                              W Y K A Z  NIERUCHOMOŚĆI

 

                                                                                                  stanowiących własność Gminy Wasilków przeznaczonych do sprzedaży.

 

 

 

 

  1. Zgodnie z Uchwałą  NR XII/119/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia  22 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

 

 

 

Nr

działki

 

 

Pow.

w ha 

 

Nr KW

 

 

 

Położenie/

    ulica

 

Przeznaczenie

   w planie

 

Forma

sprzedaży

 

Cena

nieruchomości netto (do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony)

 

 

 

232/2

 

 

0,1019

 

BI1B/00067414/0

 

Studzianki

gm. Wasilków

 

brak planu/decyzja o warunkach zabudowy

 

 

przetarg nieograniczony

 

60 000 zł

232/3

0,1026

BI1B/00067414/0

Studzianki

gm. Wasilków

brak planu/decyzja o warunkach zabudowy

przetarg nieograniczony

60 000 zł

232/4

0,1072

BI1B/00067414/0

Studzianki

gm. Wasilków

brak planu/decyzja o warunkach zabudowy

przetarg nieograniczony

65 000 zł

232/8

0,1019

BI1B/00067414/0

Studzianki

gm. Wasilków

brak planu/decyzja o warunkach zabudowy

przetarg nieograniczony

60 000 zł

232/9

0,1026

BI1B/00067414/0

Studzianki

gm. Wasilków

brak planu/decyzja o warunkach zabudowy

przetarg nieograniczony

60 000 zł

232/10

0,1073

BI1B/00067414/0

Studzianki

gm. Wasilków

brak planu/decyzja o warunkach zabudowy

przetarg nieograniczony

60 000 zł

 

Uwaga: osobom dla których przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. działek na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) określa się 6 tygodniowy termin składania wniosków, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 24.10.2019 r.

W/w wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na stronie internetowej, w prasie lokalnej i tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

Wasilków, dnia  22 października 2019 r.

 

Sprawę prowadzi: Iwona Haponik

tel. 85 7185400 w. 024